Care este diferența dintre microscopie UV și microscopie cu fluorescență?


Răspunsul 1:

Microscopia UV este practic un tip de microscopie ușoară care utilizează raze UV ​​pentru a genera o imagine mărită a probei. În cazul în care microscopia fluorescentă folosește „fluorescență” și „fosforescență” pentru a crea imaginea. Specimenul este iluminat cu lumină de lungime de undă specifică, care poate fi absorbită de fluroporuri (compus de colorare chimică care se adaugă la probă pentru a reedita lumină la excitație cu raze de lumină) adăugate la specimen, determinându-le să emită lumină de mai mult timp lungimi de undă. Microscoape fluorescente au nevoie de surse de lumină de intensitate mai mare pentru imagistică în comparație cu microscopul vizibil din cauza motivelor de absorbție și reemisiune a luminii. Imaginile UV sunt alb-negru, în timp ce imaginile fluorescente la microscop vor fi colorate în funcție de culoarea colorantului / petei utilizate pentru prepararea probei.