Care este diferența dintre a fost, au fost sau au făcut?


Răspunsul 1:

Do, does, did- sunt cuvinte emfatice care pun accentul sau poruncile propozițiilor, fiind folosite pentru a pune întrebări (de asemenea, pentru a face întrebări cu etichete) dacă propozițiile nu au fost conectate prin „legarea verbelor”. Sublinierea unei propoziții, acestea urmând imediat urmările verbelor de acțiune.

A fost și au fost timpurile trecute ale verbelor de legătură „am, is, are”. În propoziții, ele sunt urmate de „substantive predicative, adjective predicative sau orice fel de modificatori prepoziționali sau adverbiali” pentru a redenumi sau a exprima condiția subiectului.